24.5.2023

Keskustelu Helsinki Pride -tapahtuman poliittisten puolueiden kumppanuudesta on käynyt kiivaana. Vahvat tunnereaktiot kertovat siitä, että Helsinki Pride -tapahtuma koetaan tärkeänä ja vaikuttavana. Kumppanuudet arvioidaan aina vuosi kerrallaan, ja tänä vuonna hallituksemme kävi puolueiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä pitkää keskustelua. Tämän vuoden päätös ei ollut meille helppo. Teimme tietoisen linjanmuutoksen, mikä myös ymmärrettävästi yllättänyt monet. 

“Emme ole lopettamassa yhteistyötä” Huomenta Suomi

“Ensi vuonna tarkastelemme kumppanuutta uudelleen”MTV Uutiset 

”Puolueiden kumppanuuteen ei suhtauduta kevyesti”Helsingin Sanomat

Ihmisoikeudet ovat poliittinen kysymys, mutta Helsinki Priden kumppanuuksissa ei ole kyse puoluepolitiikasta. Kannustamme asialliseen, ratkaisukeskeiseen keskusteluun – nokittelu tai ilkkuminen eivät edistä yhteisiä tavoitteitamme. Olemme sitoutumaton ihmisoikeusjärjestö – ja näin on myös jatkossa.

Kumppanuudessa on kyse näkyvyydestä Helsinki Pride -tapahtumassa. Pride-kulkue on ensisijaisesti mielenosoitus, puistojuhla ja muut tapahtumat sisällöltään koulutuksellisia, yhteisöllisiä ja riemukkaitakin. Tapahtumamme ja toimintamme on suunnattu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville henkilöille, ja toivotamme tervetulleeksi mielenilmaisuun myös liittolaiset. Tehtävämme on puolustaa ja edistää sateenkaari-ihmisten oikeuksia. 

Kumppanuus ei ole ainoa yhteistyön muoto, emmekä ole irtisanoutuneet yhteistyöstä poliittisten puolueiden kanssa. Meidän tahtotilamme on jatkaa poliittisten puolueiden kanssa olemassaolevaa, ympärivuotista yhteistyötä. Esimerkiksi sateenkaarilasten ja -nuorten, intersukupuolisten ja muunsukupuolisten ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamisessa on vielä tekemistä. 

Kunnioitamme sitä sinnikästä ja pitkäjänteistä työtä, jota puolueiden aktiivit ovat tehneet niiden puolueiden sisällä, joita emme tänä vuonna valinneet virallisiksi tapahtumakumppaneiksi. Arvostamme vilpittömästi sitä, että olette jaksaneet väsymättömästi taistella meille yhteisten tärkeiden oikeuksien puolesta. Meillä on enemmän yhteisiä, kuin erottavia tavoitteita. Nyt jos koskaan on aika jatkaa yhteistyötä, yhteisten tavoitteiden eteen. Seiskäämme yhdessä sateenkaarilasten ja -nuorten, intersukupuolisten ja muunsukupuolisten kanssa. 

Toivomme, että tekemämme päätös kirittää puolueita ja niissä toimivia yhteisön jäseniä ja liittolaisia panemaan puheita ja päätöksiä selkeämmin toimeen ja irtisanoutumaan voimakkaasti ja suoraselkäisesti trans- ja homofobisista lausunnoista, jotta ensi vuonna voimme arvioida kumppanuuksia puolueiden kanssa uudelleen. Haluamme kannustaa puoluejohtoa ottamaan puolueen sisältä tulevan viestin tosissaan, ja tukemaan sateenkaariyhteisöön kuuluvia henkilöitä vankkumattomasti. 

Sitä ennen korostamme, että kulkueeseen ja Pride-tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki yhteisöön kuuluvat henkilöt ja liittolaiset, puolueeseen katsomatta. Toivomme saavamme marssia teidän kaikkien kanssa yhdessä, nyt ja jatkossa.

 

Annu Kemppainen, toiminnanjohtaja, Helsinki Pride -yhteisö

Senni Moilanen, puheenjohtaja, Helsinki Pride -yhteisö

 

Spurring on together towards better human rights politics

Lately the discussion around political parties’ partnership with Helsinki Pride has been quite vehement. Strong emotional reactions are a sign that the Helsinki Pride- event is seen as important and effective. Partnerships are assessed for a year at the time. And this year our board had a lengthy discussion about co-operating with political parties. This year’s decision was not an easy one.

We made a cognizant line change that has understandably taken many people by surprise. 

“We are not closing our partnership”Huomenta Suomi /Good morning Finland

“We shall revise our cooperation next year”MTV News

“Cooperation with political parties is not taken lightly”Helsingin Sanomat

Human rights are a political issue, but partnership with Helsinki Pride is not about party politics. We actuate to have a proper and solution oriented discussion. Jeering or bickering does not aid our common goals.

We are an independent human rights organisation – and shall remain so.Partnership is about visibility in the Helsinki Pride event. Pride parade is first and foremost a demonstration. Park party and other events have educational, communal and also joyous content. Our events and activity is targeted to people of gender and sexual minorities and to the demonstration we welcome also our allies.Our mission is to enhance and champion the rights of the rainbow people.

Partnership is not the only form of collaboration, and we have not resigned from cooperation with political parties. Our aim is to continue our existing, year round collaboration with parties. For example, ensuring the actualisation of rights of rainbow children and -youth, intersexual and non-binary person is still a work in progress. 

We respect the steadfast and long-term work that party activists have done within those parties that we have not chosen as official event partners this year. We sincerely appreciate that you have tirelessly fought for our mutual, essential rights. We have more integrative than separating goals. Now more than ever is time to continue working toward our common goals. Let’s stand together with rainbow children and -youth, intersex people and non-binary people.

We hope that our decision to spur on political parties and our community members and allies within them to execute their decisions and speeches more distinctly and clearly and strongly separate themselves from trans- and homophobic statements shall enable us to evaluate our cooperation next year. We want to encourage party regime to take seriously the message from within and staunchly support members of the rainbow community.

Beforehand we emphasize that we welcome every member and ally of our community to the Pride parade and -events, regardless of their political party. We wish to march with all of you, now and in the future.

Annu Kemppainen, executive director, Helsinki Pride Community

Senni Moilanen, chairperson, Helsinki Pride Community

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Uutiset24.6.2024

Helsinki Pride -yhteisö julkistaa solidaarisuusohjelman 

logo
Tiedotteet & kannanotot24.6.2024

Helsinki julisti rauhan Pride-viikon ajaksi koko kaupunkiin

logo
Tiedotteet & kannanotot14.6.2024

Yhteiskannanotto: rauha tuo vähemmistöille turvaa – vähemmistöjen oikeudet o...