Tänään 9. joulukuuta 2020 oli mun vika Helsinki Pride -yhteisön hallituksen kokous. Kolme vuotta takana ja niistä kaksi viimeistä puheenjohtajana. Tämä on ollut monella tavalla varsin huikea kokemus. Olo on nyt kuitenkin helpottunut, mutta myös samalla varsin haikea. Tämä on määrittänyt varsin vahvasti omaa elämää näiden vuosien aikana ja olen saanut tutustua ihmisiin, jotka merkitsevät minulle paljon.

Ensimmäistä vuotta hallituksessa väritti Helsinki Pride kulkue, johon osallistui yli 100 000 ihmistä eli liki 2 % suomalaisista päätti tulla paikalle ottaakseen kantaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Sen vaikutuksen olivat monella tavalla massiiviset varsin pienen yhdistyksen toimintaan. Sitä juhlittiin ja samalla sen tuoman työmäärän edessä oltiin varsin tiukilla. Viimeiset kaksi vuotta puheenjohtajana ovat osuneet vaiheeseen, jolloin saimme uuden nimen ja ulkoasun, jolloin Helsinki Pride – yhteisö on kasvanut työyhteisöksi ja viimeisen vuoden selvinnyt ja kehittänyt rakenteita korona viruksen painaessa päälle ja tehden kaikesta pirun paljon hankalampaa. Olen saanut oppia niin monesta niin paljon tänä aikana.

 

Helsinki Pride – yhteisö kertoo sivuillaan:
”Olemme olemassa, jotta kukaan ei jäisi yksin. Vuodesta 1991 lähtien olemme tehneet töitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.” (https://pride.fi/meista/yhdistys/)

Ajattelen, että juuri nyt on erittäin tärkeää, että saamme uuden translain ja että vihdoin saisimme lain, joka turvaisi intersukupuolisten lasten oikeuden kehojen koskemattomuuteen. Näiden muutosten eteen Helsinki Pride – yhteisö tekee työtä. Nämä tulevat olemaan asioita, jotka tuottavat tuhansille ihmisille hyvinvointia ja toisaalta, suuntaavat yhteiskunnassa käytettäviä resursseja oikein. Tämä viimeinen niille, joille inhimillinen hyvä ja ihmisoikeuksien toteutuminen ei vielä riittäisi syyksi.

Samalla ajattelen, että noiden lakien muutos ei ratkaise kaikkea. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, arjen suhteissa elää meidän hyvinvointimme ja sen mahdollisuudet sekä mahdottomuudet. Niissä tulemme omanlaisina arvostetuiksi, rakastetuiksi, nähdyiksi ja todellisina oleviksi tai sitten emme. Näiden suhteiden luonne ratkaisee pitkälti hyvinvointimme. Se miten ihmisinä olemme toisillemme olemassa määrittää paljolti yksilöiden ja yhteisöjemme onnellisuutta. Tähän Helsinki Pride – yhteisö pyrkii aktiivisesti, uskollisesti ja pitkäjänteisesti vaikuttamaan olemassaolollaan ja toiminnallaan. Se sitoutuu pitämään yhteisön ja sen jäsenten oikeuksista ja hyvinvoinnista huolta ja kiinnittämään katseen erityisesti juuri niiden haavoittuvimmassa asemassa olevien tilanteeseen.

 

Haluan kiittää kaikkia hallituksen toimintaan osallistuneita kumppaneita vastuun ottamisesta, kantamisesta ja oman kyvykkyyden sekä hyvän tahdon käyttämisestä tämän yhteisön eteen. Samoin on ollut mainiota saada tutustua niihin ammattitaitoisiin vapaaehtoistyöntekijöihin, jotka ovat mahdollistaneet ympäri vuoden toimintaa. Heille kuuluu suuri kiitos koko yhteisön puolesta. Ja vielä kiitos jokaiselle Helsinki Pride – yhteisön työtä tekeville osallisuudesta tämän kokonaisuuden luomisessa. Tällä hetkellä kiitokset menevät Annulle, Yasminille, Ossille ja Aarolle – teille kaikille. Erityisesti haluan kiittää näiden vuosien ajalta toiminnanjohtaja Aaroa. Olet huikea visionääri ja voimapesä. Ja paljon muuta.

Helsinki Pride – yhteisö on kasvanut ja on silti edelleen kokoaan vaikuttavampi toimija. Näin tulee olemaan aina, yhteisön voima on aina vaikuttavinta ja se muuttaa maailmaa. Tiedän, että emme ole nähneet vielä murto-osaa siitä, mihin Helsinki Pride – yhteisö pystyy. Odotan sitä innolla.

 

Ylpeänä Helsinki Pride – yhteisöstä ja sen jäsenistä,

Juha Kilpiä
Hallituksen puheenjohtaja
Helsinki Pride – yhteisö ry

 

#ylpeysmuuttaamaailmaa #helsinkipride #pride