HeSeta ry virallistaa vihdoin keväällä uuden nimensä, se on Helsinki Pride –yhteisö. Tätä se on ollut todellisuudessa suurelle osalle jo pitkään. Se on ollut sitä nuorelle Happi Pridessa ja turvapaikan hakijalle Together toiminnassa. Yhteistyötahot ja ympärivuotisesti sitoutuneet yrityskumppanit tunnistavat Helsinki Pride -yhteisön kumppanikseen. Se on yhteisö, joka on mahdollistanut liittymisen liikkeeseen, jonka suunta on yhdenvertaisuudessa ja hyvässä elämässä sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntauksesta ei huolimatta vaan ehdottomasti moninaisesti huomioiden. Taho, joka mahdollistaa ympäri vuoden yhteisöllisyyden paikallisesti sadoille ja tuhansille ihmisille ja joka juhlistaa sitä kesällä maan laajimmassa ja vaikuttavimmassa ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumassa, Helsinki Pridessa yhdessä kaupunkilaisten ja kauempaa tulevien vanhojen tuttujen ja uusien vielä vieraiden ihmisten kanssa.

Vaikka yhdistys on kasvanut kovaa vauhtia ollen tällä hetkellä kuuden henkilön työpaikka, on se edelleenkin kokoaan merkittävämpi vaikuttaja. Tuleva Helsinki Pride -yhteisö on linjannut yhdistyksen strategiassa, että toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, se on asiantuntevaa ja ammatillista, yhteistyötä tehdään laajasti muiden asiantuntijayhteisöiden kanssa ja sen jatkuva pyrkimys on olla vaikuttava toimija. Visiona on yhteiskunta, joka on avoin ja turvallinen kaikille ihmisille seksuaalisesta suuntauksesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta.  Pyrkimyksenä on vaikuttaa asenteisiin ja lakeihin, kaikkiin yhteiskunnan syrjiviin rakenteisiin sen kaikilla eri tasoilla.

On tärkeää nähdä epäkohdat ja ponnistella yhteisönä sen eteen, että näemme tarkemmin. On tärkeää kertoa näkemästä ja toimia yhteisönä, joka kuuluu ja jolla on vaikuttavuutta. Kahden tai useamman vähemmistön henkilöt ovat usein kaikkein heikoimmassa asemassa. On tärkeää, että Helsinki Pride -yhteisö haluaa olla turvallinen yhteisö kaikille.

Ajattelen, että vähintään yhtä tärkeää on nähdä hyvän kasvu ympärillämme ja yhteisönä työskennellä sen eteen, että sen näkisivät muutkin. On tärkeää kertoa tästä näkemästä ja toimia yhteisönä, joka toimii kannustajana ja vahvistaa hyvän muutoksen mahdollisuuksia. On tärkeää olla liike, joka näkee hyvää ja haluaa liittyä siihen mukaan.

On tärkeää olla liike, joka kutsuu muita mukaan liikkeeseen. Join the Movement!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä