Helsinki Pride Community är en NGO och expertorganisation som strävar till att jobba mot ojämlikhet både inom kultur och språk, som i sociala strukturer, värderingar och samhällsnormer.

Tidigare var vi kända som HeSeta ry – den delen av SETA som var verksam i Helsingfors. Vårt nuvarande namn Helsinki Pride Community visar på hur stolta vi är över diversiteten i vår Pridegemenskap. Revolter och möten, stora som små, är alltid välkomna. Vi vill att alla ska bli sedda och bemötta som sig själva, utan rädsla eller diskriminering.

Därför prutar vi inte på mänskliga rättigheter. Både enligt lagen och samhällsordningen, ska alla vara jämlika och jämställda. Oberoende av sexualitet, kön eller genus.

Vi tar plats både på gatorna och online. I dagliga möten jobbar vi för en gemenskap för de av oss som är mest sårbara. Vi krossar diskriminerande strukturer, sammanför människor och gör plats för alla färger i regnbågen.

Om Helsinki Pride Community

Helsinki Pride-community i siffror

31 år
8 anställda
150 volontärer