Paraden startar traditionellt från Senatstorget

Prideparaden är en glad, färggrann och högljudd demonstration för jämlikhet och mångfald. I paraden har var och en rätt att vara sig själv, precis så som man är. Underbart att ni också vill vara med!

Paradens deltagarantal kommer återigen att vara större än någonsin tidigare, så vi hoppas att ni har tålamod vid paradens start och under dess gång.

Anvisningar för Prideparaden 2023

Tid och rutt

Datum: lördagen den 1.7.2023

Samlingsstart på Senatstorget kl.11.

Paradens startar kl. 12.00

Vi anländer till Brunnsparken fr.o.m. kl.13:00

Paradens rutt:

Senatstorget > Alexandersgatan > Mannerheimvägen >Norra esplanaden > Fabiansgatan > Södra Magasinsgatan > Kaserngatan > Jungfrustigen > Brunnsparken.

Ruttens längd är ca 2,8 km.

Uppläggning av paraden

Paraddeltagarna samlas på Senatstorget. Startpunkten för paraden ligger på Alexandersgatan. Den sidan av Senatstorget som ligger mot Alexandersgatan kommer att reserveras för uppläggning av paradtåget. Spetsen av paraden utgörs av förhandsanmälda grupper, organisationer och företag. Längre bak finns plats för privatpersoner som vill ansluta sig till den glada marschen.

Pride-volontärer hjälper med att samla ihop grupper och deltagare på Senatstorget; ifall ni har frågor eller behöver hjälp, vänd er gärna till volontärerna.

Tillgänglighet

Trottoarkanten från Senatstorget till Alexandersgatan är hög, och gång är tillgänglig endast vid övergångsställen där trottoarkanten är sänkt. Till vårt förfogande har vi en liten förflyttbar ramp som gärna kan användas vid förflyttning till Alexandersgatan. Ordningsvakterna flyttar rampen mellan startpunkterna.

Alexandersgatan i sin helhet är en kullerstensgata. Två spårvagnsspår löper genom hela gatan, vilket bör beaktas ifall man rör sig med hjälpmedel.

Början av rutten är kullerstensgata ända fram tills Norra esplanaden. Fr.o.m. Fabiansgatan är vägen asfalterad. Den korta sträckan av Södra Magasinsgatan vid Kaserntorget har likaså kullersten. I slutändan av gatan finns en kort men brant uppförsbacke med en lutning på ca 7,5%

Förutom kullerstenarna försvåras tillgängligheten av branta backar. Kaserngatan börjar som en uppförsbacke, där lutningen är som brantast 7,5% då man närmar sig Kirurgiska sjukhuset. Uppförsbacken följs av en nedförsbacke med en maximal lutning på 7,8%. Personer som rör sig med hjälpmedel kan således behöva hjälp att ta sig fram på de brantare delarna av rutten.

Bortsett från kullersten och backar är rutten lätt att ta sig fram på.

Instruktioner för smidig och säker marsch

Säkerhet

Paraden framskrider i gångfart. Tidvis kommer paraden att stannas upp så att övrig trafik kan ta sig fram. Tillsammans med polisen ansvarar ordningsvakterna för stoppen.

Polis och ordningsvakter ansvarar för säkerheten. Alla samtliga deltagare bör följa anvisningar från dem. Trafiken leds av professionella trafikledare.

För att tryggt och säkert kunna tåga genom ett livligt stadscentrum krävs samarbete av deltagarna. Ifall du bemöter osakligt beteende, misstänker att ett eventuellt hot riktas mot paraden eller om du vittnar något misstänksamt innan paraden eller under dess gång, anmäl detta till ordningsvakterna eller direkt till polisen.

Vad får man ta med sig till paraden?

Färggranna kläder, ballonger, skyltar, instrument, banderoller och annan rekvisita välkomnas varmt. Kom dock ihåg, att det utan specialtillstånd är förbjudet att dela ut produkter eller varuprover på Senatstorget.

Rök, facklor och eld är absolut förbjudna i paraden. Aggressivt beteende leder till avlägsnande från paraden.

Spelregler inför en demonstration

Att demonstrera i Prideparaden är en mäktig och rolig upplevelse, som man delar tillsammans i ett stort gemenskap. Helsingfors Pride är en jämlik parad med ett rikt mångfald. Det är viktigt att respektera detta mångfald. I paraden finns inte plats för våld, hatretorik eller trakasseri. Hjälp oss att skapa ett tryggt utrymme där var och en kan vara sig själv!

Olika slagord och utrop hör till Prideparaden, och man kan gärna också tillverka sitt eget plakat. Vid rutten kan det även finnas andra demonstranter, vilka motsätter sig Pride-budskapet. Trots att detta kan kännas orättvist och tråkigt, har var och en rätt att demonstrera och det lönar sig inte att låta sig provoceras. Vi koncentrerar oss i stället på Prideparadens starka budskap!

Tillsammans skapar vi en trygg och respektfull upplevelse för alla deltagare.