Globala Perspektiv på HBTQIA+ Rättigheter: En diskussion

En tankeväckande diskussion om HBTQIA+ rättigheter över hela världen.

Detta evenemang samlar deltagare från olika bakgrunder för att utforska och analysera situationen för HBTQIA+ personer i länder där deras rättigheter är begränsade eller obefintliga.

Evenemanget kommer att streamas. Vi kommer snart att ge mer information om streamingen.

Evenemangsplatsens adress: Yrjönkatu 27, 00100 Helsinki

Finns det teckenspråkstolkning på evenemanget?

Nej.

Kommer evenemanget att streamas, det vill säga är det möjligt att delta på distans?

Evenemanget kommer att streamas. Vi kommer snart att ge mer information om streamingen.

Finns det tillgängliga parkeringsplatser i närheten av ingången?

Forums parkeringshus är det närmaste parkeringshuset. Det finns rymliga hissar från parkeringshuset som går upp till tredje våningen (Tuppens torg). Därifrån är det en kort utomhuspromenad över Tuppens torg till Luckan. Du hittar den tillgängliga ingången till Luckans utrymmen i gången mellan Georgsgatan och Tuppens torg.

Finns det plats för ledsagartrafik (taxi/minibuss) att stanna framför ingången?

Ja.

Är vägen till ingången tillgänglig? Med tillgänglig väg avses en jämn, hård yta med en lätt lutning.

Ja.

Är ingången tillgänglig?

Ja.

Är alla delar av evenemanget tillgängliga?

I Luckans utrymmen finns det några mindre trösklar som är 2 cm höga. Vid huvudentrén på Georgsgatan 27 är det två trappsteg som leder upp till dörren. En tillgänglig ingång utan trappsteg finns runt hörnet; från huvudingången går du lite söderut längs Georgsgatan och genom valvet mot Tuppens torg.

Finns det en fungerande hörslinga och nödvändiga skyltar i evenemangslokalen?

Ja.

Finns det en tillgänglig toalett i enligt med tillgänglighetskraven i evenemangslokalen?

Nej.

Övriga kommentarer om tillgänglighet:

Vänligen besök denna webbplats för detaljerad information om platsens tillgänglighet.

 

Om du behöver mer information om evenemangslokalens tillgänglighet kan du kontakta platsens kontaktperson.

Kontaktpersonens namn: Larrie Griffis

Kontaktpersonens e-post:: larrie.griffis@luckan.fi

Kontaktpersonens telefonnummer: +358 50 5051765

  • 28.6.2024 klo 12:30-13:30
Luckan Helsingfors

Yrjönkatu 27, 00100 Helsinki

Svenska hörnan

Järjestäjän nettisivut
Luennot ja paneelitKaikilleVirtuaalitapahtuma
Tapahtuma on maksuton

Englanti, Ruotsi