Ihmisyydestä

Kallion Kirkon kappelissa järjestettävä Pride-näyttely koostuu kolmesta teemasta: 1. Fettari = Ihminen 2. Positiivinen voi… 3. Suomalainen taito. Kohtaa fettari, eli fetisisti sekä ennen kaikkea laajenna mielikuviasi ihan tavallisesta ihmisestä, jonka minuuteen kuuluu nahka, kumi tai vaikka hauva. Fetisismin mielikuvat ovat voimakkaita, ja joskus unohdetaan, että pinnan alla elää tavallinen, tunteva ihminen. HIV-positiivisuuteen liitetään vieläkin vahvasti pelkoa, stigmaa sekä ennakkoluuloja. Positiiviset kohtaavat törkeääkin käytöstä esimerkiksi sovellusalustoissa, ja suurimmaksi osaksi epätietoisuuden takia. Kohtaa Positiivinen vuonna 2022, laajenna tietouttasi sekä levitä näyttelyssä opittua.

Keskiviikkona 29.6. voit myös tarkastaa oman statuksen turvallisesti, anonyymisti sekä ilmaiseksi HIV-pikatestillä. Näyttelyssä on esillä huippuosaajia Suomesta: taiteilijoista kirjailijoihin. Kohtaa taidetta ja kirjallisuutta, joka ansaitsee tulla nähdyksi!

 

About humanity is an exhibition, where you can meet fetishists in the new lights, you can update your knowledge of HIV to the 2022 and support Finnish talents as well. The exhibition consists of three themes: 1. Fetishist = Human 2. A Positive can… 3. Finnish talent. Meet a fetishist and above all, expand your ideas of ordinary people for whom leather, rubber or for example, a dog is part of who they are. The notions of fetishism are powerful, and sometimes it is forgotten that beneath the surface lives an ordinary, sentient person. Fear, stigma and prejudice are still strongly associated with HIV positivity. HIV positive people face rude behavior, for example, in application platforms, and largely due to lack of information. Meet a Positive in 2022, expand your knowledge and spread what you learn in the exhibition.

On Wednesday 29.6. you can also check your own status securely, anonymously and for free with an HIV rapid test. The exhibition features top talents from Finland: from artists to authors. Experience art and literature which deserves to be seen!

Seuraa julkaisijaa Mister Fetish Finland 2022 Leatheero & MSC Finland somessa

  • Instagram
  • 27.6. - 1.7.2022 klo 12-18
Kallion Kirkon Kappeli

Mister Fetish Finland 2022 Leatheero & MSC Finland

Järjestäjän nettisivut
TaidenäyttelyKaikilleNuoret

Vapaa pääsy

Suomi, Englanti

Esteetön