Ammattilaisille - Helsinki Pride -yhteisö ry

Ammattilaisille

Tältä sivulta löydät tietoa niin sosiaali- ja nuorisotyön toimijoille kuin muillekin, jotka kohtaavat työssä muita ihmisiä. Meille kaikille siis.

Erityisesti sosiaali- terveys- ja kasvatusalojen ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Uusien asiakkaiden, työntekijöiden, kollegojen, oppilaiden ja potilaiden kohdalla kannattaakin olettaa moninaisuutta, eli  pitää yllä puheen ja käytäntöjen tapoja, jotka purkavat hetero- ja cisnormatiivisia olettamuksia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kaipaavat usein erityistukea liittyen etenkin siihen, miten ympäröivä yhteiskunta ja yhteisö heidät kohtaa. Ammattilaisten on tärkeää tiedostaa se, milloin yhteiskunnan rakenteet ovat syrjiviä ja asettavat vähemmistöihin kuuluvat asiakkaat haavoittuvaan asemaan.

Syrjinnän kokemukset pahimmillaan altistavat muun muassa hyväksikäytölle ja palveluiden välttely voi ajaa henkilön entistäkin haavoittuvampaan asemaan.

Ammattilaisten velvollisuus on puuttua syrjintään aina ja ratkaista tilanne tavoin, jotka suojaavat sitä, joka on syrjinnän kohteeksi joutunut. Ammattilaisten on oleellista muistaa se, ettei koskaan ole asiakkaan velvollisuus antaa työntekijälle perustietoa vaan työntekijän tulisi aktiivisesti hakea tietoa. Lisätietoa löydät muun muassa tämän sivun kautta, meihin yhteyttä ottamalla ja myös sanastoomme tutustumalla.

Teemme työtä niin nuorten kuin aikuistenkin parissa, erityispainopisteinä sosiaali- ja nuorisotyössämme ovat nuorisotyö ja turvapaikanhakijatyö. Asiakastyön lisäksi teemme kouluttamis-, konsultaatio- ja vaikuttamistyötä.

Yhteystiedot -sivulta löydät sosiaali- ja nuorisotyön tiimimme yhteystiedot ja tietoa siitä, millaisissa asioissa voit ottaa meihin yhteyttä. Jos et ole varma kenen puoleen kääntyä, ota rohkeasti yhteyttä ja voimme pohtia yhdessä, kuka työntekijöistämme tai yhteistyötahoistamme olisi paras henkilö auttamaan teitä.

Lisää tietoa työstämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten kanssa saat Together With Pride-sivulta ja nuorisotyöstä löydät lisää tietoa Nuorten Pride -sivuilta.

 

Tutkimuksia ja muita materiaaleja

Alle olemme keränneet teemoittain tutkimustietoa ja tärkeitä materiaaleja sateenkaarisensitiiviseen työhön liittyen. Listaa tullaan päivittämään ajan kanssa. Myös Seta ry:n sivuilta löydät paljon niin tutkimustietoa kuin linkkejä sekä kansallisiin, että kansainvälisiin suosituksiin ja raportteihin ihmisoikeustilanteesta.

 

Nuoret ja perheet sekä kouluympäristö

Sateenkaariperheet ry on koonnut sivuilleen paketin tutkimuksia perheisiin liittyen. Nuorisotutkimusseura on tutkinut sateenkaarinuorten hyvinvointia monista eri näkökulmista:

 

Turvapaikanhakijat, pakolaiset

Helsinki Pride-yhteisö on viimeksi helmikuussa 2019 ottanut kantaa pääkaupunkiseudun majoitustilanteeseen, joka heikentää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden asemaa entisestään.

Hämeen ammattikorkeakoulun sosiaali  – ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman, kriisityön johtamisen opinnäytetyössä, todetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla turvapaikanhakijoilla olevan erityisiä haasteita muun muassa viranomaisjärjestelmässä pärjäämisen, vastaanottokeskuspalveluiden ja syrjinnän suhteen. Haasteita tunnistetaan harvoin eikä niihin vastata riittävästi. Tämä vaikeuttaa useimpien kyseiseen ryhmään kuuluvien turvapaikkaprosessia ja alentaa heidän hyvinvointiaan.

Anna Albekoglun keväällä 2018 julkaistussa Pro gradu -tutkielmassa Hetero kunnes toisin todistetaan on tutkittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikkapäätöksiä Helsingin hallinto-oikeudessa vuosina 2015–2016. Tutkimuksessa todetaan, että seksuaalisen suuntautumisen määrittely ja arviointi on monellakin tavalla ongelmallista, jo senkin vuoksi, että homoseksuaalisuuden määritelmää usein yksinkertaistetaan ja tämän myötä odotukset ovat epärealistisia.