Koulutukset - Helsinki Pride -yhteisö ry

Koulutukset

Autamme lisäämään tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ja huomioimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisen asiakastyössä sekä työelämän eri osa-alueilla.

Erityisesti sosiaali- terveys- ja kasvatusalojen ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Uusien asiakkaiden, työntekijöiden, kollegojen, oppilaiden ja potilaiden kohdalla kannattaakin olettaa moninaisuutta, eli  pitää yllä puheen ja käytäntöjen tapoja, jotka purkavat hetero- ja cisnormatiivisia olettamuksia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kaipaavat usein erityistukea liittyen etenkin siihen, miten ympäröivä yhteiskunta ja yhteisö heidät kohtaa. Ammattilaisten on tärkeää tiedostaa se, milloin yhteiskunnan rakenteet ovat syrjiviä ja asettavat vähemmistöihin kuuluvat asiakkaat haavoittuvaan asemaan. Syrjinnän kokemukset pahimmillaan altistavat muun muassa hyväksikäytölle ja palveluiden välttely voi ajaa henkilön entistäkin haavoittuvampaan asemaan.

Ammattilaisten velvollisuus on puuttua syrjintään aina ja ratkaista tilanne tavoin, jotka suojaavat sitä, joka on syrjinnän kohteeksi joutunut. Ammattilaisten on oleellista muistaa se, ettei koskaan ole asiakkaan velvollisuus antaa työntekijälle perustietoa vaan työntekijän tulisi aktiivisesti hakea tietoa. Lisätietoa löydät muun muassa tämän sivun kautta, meihin yhteyttä ottamalla ja myös sanastoomme tutustumalla.

 

Koulutukset

Helsinki Pride -yhteisön asiantuntijat tarjoavat monipuolista koulutusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Ota yhteyttä allaolevalla lomakkeella, kerro yhteisönne tarpeesta ja toiveista luodaksemme teille sopivan kokonaisuuden!

 

Koulutukset sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Sote-alan työntekijöille ja opiskelijoille suunnatut koulutukset tarjoavat tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä asiakastyön ja hyvinvoinnin näkökulmasta.  Kouluttajana toimii sosiaalialan korkeakoulutettu ammattilainen, jolla on erityisosaamista ja koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistötyöstä ja sen eri teemoista, erityisesti ihmisoikeuksien, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista.

 

Koulutukset työyhteisön yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta

Saako teidän työyhteisössänne jokainen olla oma itsensä?

Suomessa vain 15 % seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista kertoo voivansa olla täysin avoin asiasta työpaikallaan. 22% pyrkii piilottamaan suuntautumisensa tai identiteettinsä kokonaan. Me autamme luomaan työyhteisöstä turvallisen tilan, jotta jokainen voi antaa työpäivän aikana parhaansa. Tarjoamme konkreettisia käytännön vinkkejä moninaisuuden huomioimiseen työelämässä.

 

Kerro meille koulutustoiveesta sisältäen mahdollisimman tarkasti

tiedot kohderyhmästä

päivämääristä

erityisiä tarpeita ja toiveita teemasta

osoitteeseen toimisto@pride.fi, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!

 

Tutkimuksia ja muita materiaaleja

Alle olemme keränneet teemoittain tutkimustietoa ja tärkeitä materiaaleja sateenkaarisensitiiviseen työhön liittyen. Listaa tullaan päivittämään ajan kanssa. Myös Seta ry:n sivuilta löydät paljon niin tutkimustietoa kuin linkkejä sekä kansallisiin, että kansainvälisiin suosituksiin ja raportteihin ihmisoikeustilanteesta.

 

Nuoret ja perheet sekä kouluympäristö

Sateenkaariperheet ry on koonnut sivuilleen paketin tutkimuksia perheisiin liittyen. Nuorisotutkimusseura on tutkinut sateenkaarinuorten hyvinvointia monista eri näkökulmista:

 

Turvapaikanhakijat, pakolaiset

Helsinki Pride-yhteisö on viimeksi helmikuussa 2019 ottanut kantaa pääkaupunkiseudun majoitustilanteeseen, joka heikentää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden asemaa entisestään.

Hämeen ammattikorkeakoulun sosiaali  – ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman, kriisityön johtamisen opinnäytetyössä, todetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla turvapaikanhakijoilla olevan erityisiä haasteita muun muassa viranomaisjärjestelmässä pärjäämisen, vastaanottokeskuspalveluiden ja syrjinnän suhteen. Haasteita tunnistetaan harvoin eikä niihin vastata riittävästi. Tämä vaikeuttaa useimpien kyseiseen ryhmään kuuluvien turvapaikkaprosessia ja alentaa heidän hyvinvointiaan.

Anna Albekoglun keväällä 2018 julkaistussa Pro gradu -tutkielmassa Hetero kunnes toisin todistetaan on tutkittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikkapäätöksiä Helsingin hallinto-oikeudessa vuosina 2015–2016. Tutkimuksessa todetaan, että seksuaalisen suuntautumisen määrittely ja arviointi on monellakin tavalla ongelmallista, jo senkin vuoksi, että homoseksuaalisuuden määritelmää usein yksinkertaistetaan ja tämän myötä odotukset ovat epärealistisia.