Sanasto - Helsinki Pride -yhteisö ry

Sanasto

Alla oleva sanasto kokoaa yhteen keskeisiä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevia käsitteitä ja termejä teemoittain.

Kieli ja käsitykset muuttuvat jatkuvasti ajan myötä – moninaisuutta käsittäviä sanastoja on myös useita. Jokaisen ihmisen kokemus omasta itsestään ja identiteetistään on ainutlaatuinen, eivätkä termit välttämättä koskaan tule tavoittamaan tätä hienosyistä monimuotoisuutta. Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus itse määritellä, tai olla määrittelemättä
oma seksuaalinen suuntautumisensa ja sukupuolensa.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia sanastosta.

 

Miksi sanat ovat tärkeitä?

“Olen 22-vuotias muunsukupuolinen. Tajusin asian vasta joskus vuosi sitten, löytäessäni termistöä asialle. Siihen asti olin uskonut olevani muutoin vain kummajainen”.

“Itkin onnesta, kun sain nimen sille tilalle, mikä sisälläni vallitsee. Se helpotti hirmuisesti kun sai huomata, ettei ole ainoa jolla on tällaisia tuntemuksia”.

(Taavetti, Riikka, 2015. “Ois siistiä, jos ei tarttis määritellä…”, Kuriton ja tavallinen saateenkaarinuoruus)

 

  • Käsitteet tarjoavat välineitä samaistumiseen ja identiteetin rakentamiseen ja ymmärtämiseen.
  • Joillekin käsitteet tai kuuluminen tiettyyn “kategoriaan” on tärkeä osa omaa identiteettiä, toisille käsitteet ja “kategoriat” ovat rajoittavia.
  • On vaikea selittää epäoikeudenmukaista kohtelua tai yhteiskunnan syrjiviä rakenteita, jos ei löydy termejä joilla omia kokemuksia ja identiteettiä voi kuvailla.

 

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus

Seksuaalinen suuntautuminen: keihin ihminen tuntee emotionaalista, romanttista ja/tai seksuaalista vetovoimaa

Hetero: tuntee vetovoimaa pääasiassa eri sukupuolta oleviin ihmisiin

Lesbo ja homo: tuntee vetovoimaa pääasiassa samaa sukupuolta oleviin ihmisiin

Bi/biseksuaali: tuntee vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta oleviin henkilöihin

Aseksuaali: tuntee seksuaalista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan vähän tai ei lainkaan.

Panseksuaali: tuntee vetovoimaa kaikkia sukupuolia kohtaan

Queer: ei halua välttämättä määrittää seksuaalista suuntautumistaan ja/tai sukupuoltaan. Voi tarkoittaa myös normit kyseenalaistavaa identiteettiä. Käytetään myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen synonyyminä.

 

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuoli-identiteetti: tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan

Sukupuolen ilmaisu: tarkoittaa erilaisia tiedostettuja ja tiedostamattomia ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita

Transsukupuolisen: sukupuoli on muu kuin heille syntymässä määritetty

Cis tai cis-sukupuolinen: ihminen kokee omakseen mies- tai naissukupuolen, johon hänet on syntymässä määritelty kehonsa perusteella

Intersukupuolisuus: kuvastaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset ja anatomiset sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset

Asukupuolinen tai sukupuoleton: kuvaa usein sukupuoli-identiteetin puuttumista ja sukupuolettomuutta

Muunsukupuolinen/ei-binääri: ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella

Transvestiitti: Ihminen, joka on pääosin tyytyväinen omaan sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää itsestään toista sukupuolta

 

Käsitteitä

Cisnormi: kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti

Heteronormatiivisuus: ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana

Normitietoisuus: lähestymistapa, jossa tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, tehdään normit näkyviksi ja kyseenalaistetaan niitä

Homo-, bi- ja transfobia: tarkoittavat vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaan

Sosiaalinen esteettömyys: ilmapiiri ja toiminta ympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä, ilman syrjinnän pelkoa