Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kaipaavat usein erityistukea etenkin siihen, miten ympäröivä yhteiskunta ja yhteisö heidät kohtaa. Ammattilaisten on tärkeää tiedostaa se, milloin yhteiskunnan rakenteet ovat syrjiviä ja asettavat vähemmistöihin kuuluvat
asiakkaat haavoittuvaan asemaan. Uusien asiakkaiden, työntekijöiden, kollegojen, oppilaiden ja potilaiden kohdalla kannattaakin olettaa moninaisuutta, eli pitää yllä puheen ja käytäntöjen tapoja, jotka purkavat hetero- ja cisnormatiivisia olettamuksia. Pahimmillaan kokemukset syrjinnästä altistavat hyväksikäytölle ja palveluiden välttely voi ajaa henkilön entistäkin haavoittuvampaan asemaan.

Ammattilaisten velvollisuus on puuttua syrjintään aina ja ratkaista tilanne tavoin, jotka suojaavat sitä, joka on syrjinnän kohteeksi joutunut. Ammattilaisten on oleellista muistaa se, ettei koskaan ole asiakkaan velvollisuus antaa työntekijälle perustietoa vaan työntekijän tulisi aktiivisesti hakea tietoa.

Vierailut kouluihin ja nuoriso-organisaatioihin

Toteutamme koulutuksia ja vierailuja toisen asteen kouluihin sekä muihin nuoriso-alan organisaatioihin mahdollisuuksien mukaan.

Emme tee lähtökohtaisesti vierailuja peruskouluihin.

Lisäksi tarjoamme koulutuksia myös sosiaali- ja nuorisalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille.

Kouluttajana toimii sosiaalialan korkeakoulutettu ammattilainen, jolla on erityisosaamista seksuaali- ja sukupuolivähemmistötyöstä ja sen eri teemoista, erityisesti ihmisoikeuksien, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista.
Tilaa vierailu

Koulutukset organisaatioille

Saako teidän työyhteisössänne jokainen olla oma itsensä?

Suomessa vain 8 % seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista kertoo voivansa olla täysin avoin asiasta työpaikallaan.

Me autamme luomaan työyhteisöstä turvallisen tilan, jotta jokainen voi antaa työpäivän aikana parhaansa. Tarjoamme konkreettisia käytännön vinkkejä moninaisuuden huomioimiseen työelämässä.

Kerro meille koulutustoiveesta ja avaa mahdollisimman tarkasti tiedot koulutuksen kohderyhmästä, toivotusta ajankohdasta sekä erityisistä tarpeista tai toiveista teemaan liittyen osoitteeseen toimisto@pride.fi. Palaamme asiaan mahdollisimman pian!

Tutkimuksia ja muita materiaaleja

Alle olemme keränneet teemoittain tutkimustietoa ja tärkeitä materiaaleja sateenkaarisensitiiviseen työhön liittyen. Myös Seta ry:n sivuilta löydät paljon niin tutkimustietoa kuin linkkejä sekä kansallisiin että kansainvälisiin suosituksiin ja raportteihin ihmisoikeustilanteesta.
Lue lisää Setan sivuilta

Tietoa ja tukea elämän eri tilanteisiin

Tukea & neuvoa

Tietoa saatavilla olevista tuki-, neuvonta- ja koulutuspalveluista.
Löydä tukea ja neuvoa

Working with Pride

Helsinki Pride -yhteisön Working with Pride -työn tavoitteena on moninaisuutta arvostava työpaikkakulttuuri.
Kouluttaudu Priden kanssa