Together With Pride -toiminta sisältää moninaista tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille. Teemme niin kahdenkeskisiä tukikeskusteluja, neuvontaa ja ohjausta kuin myös ryhmätapaamisia, tapahtumia ja vaikuttamistyötä.

Toiminta tukee hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tarjoaa tietoa oikeuksista ja palveluista Suomessa. Ryhmätoiminta on suunnattu yli 18-vuotiaille, mutta yksilötason tukea on saatavilla myös nuoremmille tarvittaessa. Toiminta on luottamuksellista, työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus: tieto käynnistä ei kirjaudu viranomaisten rekistereihin. Together With Pride -toiminta on ensisijaisesti englanninkielistä, tulkkausta pyritään järjestämään tilanteesta riippuen eri kielille. Toimistollamme ei ole avoimia aukioloaikoja, joten aika tapaamiseen tulee varata etukäteen.

You will find information in English below.

Yksilötapaamiset

Yksilötapaamisissa on mahdollisuus tukikeskusteluihin, palveluohjaukseen, seksuaalineuvontaan sekä taideterapeuttiseen työskentelyyn. Tapaamisissa tilannetta arvioidaan työntekijän kanssa, ja yhdessä tehdään suunnitelma jatkolle. Tukikeskusteluja tarjotaan jokaiselle 1–5 kertaa. Osa asiakkaista liittyy myös vertaistukitoimintaan, osan kanssa tuki keskittyy yksilölliselle tasolle. Työntekijät myös ohjaavat muiden palveluiden piiriin, jotta tukiverkko vahvistuisi.

Voimavaroja ryhmätoiminnasta

Together With Pride -ryhmätoimintaa on useana päivänä viikossa, minkä lisäksi järjestämme erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Kaikki osallistujat ovat työntekijöille tuttuja, ja tapaamisissa noudatetaan turvallisemman tilan sääntöjä, jotka käydään jokaisen kanssa läpi ennen toimintaan liittymistä. Turvallisuussyistä tietoja tapaamisista ei julkaista verkkosivuilla, vaan osallistujat saavat niistä tiedon suoraan.

Toiminnassa pidetään yllä voimavarakeskeistä otetta, jossa keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, vahvistaen kunkin ryhmäläisen toimintakykyä ja voimavaroja. Ryhmätoiminta mahdollistaa kohtaamisia vertaisten kanssa sekä tarjoaa tietoa ja tukea muun muassa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta sekä Suomen ihmisoikeustilanteesta, lainsäädännöstä ja tapahtumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioihin liittyen. Lisäksi ryhmien tapaamisissa tehdään taidetta, jonka kautta voi käsitellä omaa tarinaansa, kokataan, käydään vierailuilla erilaisissa mielenkiintoisissa kohteissa, pelataan pelejä ja katsotaan elokuvia. Ryhmäläisiä on muun muassa Lähi-idästä, Venäjältä ja Afrikan eri maista.

Kuinka mukaan?

Toimintaan liitytään mukaan aina yksilötapaamisten kautta. Turvallisuuden varmistamiseksi olemme hyvin tarkkoja siitä, ketkä liittyvät ryhmiin ja siitä, miten toiminnasta tiedotetaan. Kiinnostuneille sovitaan tapaaminen Together-työstä vastaavan Yasmin Yusufin kanssa ensisijaisesti vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän/ohjaajan kautta. Vastaanottokeskuksen tulee tarvittaessa tilata ja kustantaa tulkki tapaamiseen. Ensitapaamisissa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja tuen tarve, sekä käydään läpi vertaistoiminnan tavoitteita. Yksilötapaamisia on mahdollisuus järjestää enintään viisi kertaa kunkin asiakkaan kohdalla.

Kasvaneen yhteydenottomäärän johdosta pyydämme, että asiakastapaamiset varataan ensisijaisesti puhelinajalla tiistaisin klo 11-13 puh. +358 45 1337077 tai sähköpostilla yasmin@pride.fi

Ammattilaisille

Helsinki Pride -yhteisön työntekijät tarjoavat konsultaatiota ja koulutusta sosiaali- terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille, jotka työskentelevät seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan moninaisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten kanssa. Tukityömme koostuu niin kahdenkeskisestä tuesta kuin vertaistuellisesta ryhmätoiminnasta. Ryhmätoimintaan pääsee mukaan ainoastaan yksilötapaamisten kautta, joissa tutustutaan asiakkaaseen, tehdään hänelle palvelusuunnitelma ja arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa, millainen tuki olisi hänelle hyödyllisintä.

Kahdenkeskisiä tapaamisia on mahdollista saada 1–5 tapaamista ja niiden sisältöä voivat olla muun muassa perustiedot seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, syrjintäkokemukset, turvalliset ihmissuhteet, ihmisoikeudet, seksuaalinen kaltoinkohtelu, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuva vaino ja seksuaalineuvonta. Lähtökohtaisesti emme järjestä asiakkaille oikeusapua tai majoitusta vaan työmme keskittyy psykososiaaliseen tukeen ja tiedonantoon.

Huomaathan, että toivomme etenkin vastaanottokeskusten asiakkaina olevien henkilöiden kohdalla ammattilaisten varaavan ajat, tämä helpottaa käytännön järjestelyjä ja turvaa sen, että varatut ajat tulevat käytetyiksi. Yhdistyksellämme ei ole rahoitusta tulkkauksiin, joten tulkkaus (useimmin puhelintulkkaus) tulee varata vastaanottokeskuksen tai kunnan toimesta. Ylläpidämme meille tuttujen, todetusti LHBTIQ+ -turvallisten tulkkien listaa, jonka voimme pyynnöstä jakaa.

Ota yhteyttä

Voit joko tavoitella meitä puhelinaikana tai laittaa sähköpostia. Together -työstä vastaa Yasmin Yusuf, jonka puhelinaika on tiistaisin klo 11–13 (puh. +358 45 1337077) ja sähköposti yasmin@pride.fi. Lisää tietoa ja tukea ammattilaisille löydät alta, jossa koottu materiaaleja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoihin liittyen.

Muita palveluita

Mielenterveysseuran kriisipuhelin

Vaikeassa, äkillisessä tilanteessa ja jos kaipaat keskustelutukea henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, voit soittaa Mielenterveysseuran kriisipuhelimeen, numeroon, joka on auki vuoden jokainen päivä ja yö.

Aukioloajat: arkisin klo 09.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00

Arabiankielinen kriisipuhelin päivystää numerossa 040 195 8202 maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 11.00–15.00 ja keskiviikkoisin klo 17.00–21.00. Kriisipuhelimiin voi soittaa voi myös englanniksi.
mielenterveysseura.fi

Muita palveluita

Helsingin Sosiaali- ja kriisipäivystys
Helsingin Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa ympäri vuorokauden äkillisissä kriiseissä: puh. 0206 96006

SERI-tukikeskus
Seksuaaliväkivaltatilanteissa ympäri vuorokauden auttaa SERI-tukikeskus: 040 701 8446 (huom. palvelut 16 vuotta täyttäneille)

Nollalinja
Lähisuhdeväkivaltatilanteissa ympäri vuorokauden auttaa Nollalinja: 080 005 005

Sos-kriisikeskus
Sos-kriisikeskuksesta voi varata tapaamisaikoja niin turvapaikanhakijoille kuin paperittomillekin: ma–to klo 9–12 ja 13–15, pe klo 9–12. Ajanvaraus numerosta: 09 4135 0510

Sopu & Baher-projekti

Sopu ja sen alla toimiva Baher-projekti ovat osa Loisto setlementti ry:n toimintaa ja niiden työn tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä.

Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, perheet ja yhteisöt, joissa esiintyy kunniaan liittyviä haasteita sekä monikulttuuristen nuorten ja perheiden parissa työskentelevät. Sopu-toiminta tarjoaa luottamuksellista yksilöllistä ja perhekohtaista tukea kunniakonfliktitilanteissa. Työntekijät puhuvat useita eri kieliä, tiedot kielistä ja yhteystiedoista löydät nettisivujen Työntekijät-kohdasta.

Joka tiistaisin myös Sopu-chat vaihtelevasti kielillä suomi, englanti, arabia, farsi, turkki ja ranska. Chattiin pääset Sopun verkkosivujen kautta.
soputila.fi

Kotimajoitus-verkosto

Kotimajoitusverkosto pyrkii tukemaan turvapaikanhakijoita järjestämällä vapaaehtoistoimintaa, jonka kautta turvapaikanhakijat voivat saada kotimajoitusta. He tekevät tiivistä yhteistyötä kotimajoituksen järjestämisessä Maahanmuuttoviraston, kunnallisten viranomaisten, vastaanottokeskusten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotimajoituksen jonoa ja muuta yhteistyötä Helsinki Pride -yhteisön osalta tekee ensisijaisesti vapaaehtoiskoordinaattori Yasmin Yusuf, johon voi ottaa yhteyttä puhelimitse (044 989 0254) tai sähköpostitse (yasmin@kotimajoitusverkosto.fi). Huomaathan, että kotimajoituspaikkoja ei tällä hetkellä ole saatavilla pääkaupunkiseudun alueelle.
kotimajoitusverkosto.fi

Tukea ja tietoa paperittomille

Paperittomuuteen liittyvää tietoa ja palveluita on listattu laajasti Paperittomat-hankkeen verkkosivuille, joita päivitetään säännöllisesti, joten sieltä kannattaa tarkistaa ajanmukainen tieto.

Helsinki Pride -yhteisö tukee myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia palveluiden ulkopuolella olevia henkilöitä eli niin sanotusti paperittomia. Paperittomien asiakkaiden kanssa käytännön ongelmaksi nousee muun muassa se, että heille ei välttämättä saada tulkkipalveluita virallisia kanavia pitkin eikä yhdistyksellämme ole rahoitusta tulkkausten järjestämiseen. Tulkkipalvelu tulisi järjestää ensisijaisesti kunnan toimesta, minkä lisäksi joissain tilanteissa voimme hyödyntää myös vapaaehtoistulkkeja. Tukitapaamiset voivat sisältää neuvontaa ja ohjausta, tiedonantoa muun muassa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, seksuaaliterveydestä ja omista oikeuksista sekä palveluohjausta.

Jos olet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva paperiton ja kaipaat tukea, voit ottaa yhteyttä Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtajaan Aaroon puhelinaikana tiistaisin klo 15–16 (puh. 045 121 0026) tai sähköpostitse aaro@pride.fi
Paperittomat-hanke

Sos-kriisikeskus

Sos-kriisikeskus tarjoaa tukea haastavaan tilanteeseen myös paperittomille. Aika tulee varata etukäteen. Ajanvarausajat ovat: ma–to klo 9-12 ja 13–15, pe klo 9–12. Ajanvaraus numerosta: 09 4135 0510.

Helsingin kaupunki on laajentanut paperittomille järjestettäviä palveluita, periaatteessa paperittomille tarjotaan terveyspalvelut (myös erikoissairaanhoito) kuten kaikille helsinkiläisille. Asiasta löytyy lisätietoa sivulta.
hel.fi

Global Clinic

Global Clinic on vapaaehtoisten lääkärien ylläpitämä terveyspiste jossa tarjotaan ilmaista terveydenhuoltoa. Global Clinicin Helsingin numero on: 044 977 4547

Hätätilanteessa tulee soittaa hätäkeskukseen 112 ja tilata ambulanssi, paperittomilla on oikeus välttämättömään terveydenhoitoon. Usein paperittomat saattavat kuitenkin pelätä esimerkiksi sairaalahoitoon joutumista, mutta etenkin henkeä uhkaavassa tilanteessa hätäkeskukseen tulee soittaa.

In English

Helsinki Pride -yhteisö (in English, Helsinki Pride Community) is a non-governmental organization that aims for a society of equality and individual welfare that includes everyone regardless of sexual orientation, gender identity or gender expression. Helsinki Pride Community organizes peer supportive group meetings for sexual and gender minorities, counseling and training on LGBTIQ+ issues. Helsinki Pride Community is based in Helsinki and operates in the Uusimaa area.

Together With Pride is a peer supportive community for LGBTIQ+ people that are seeking an asylum in Finland or have a refugee background. The aim is to support well-being, strengthen social networks and offer information about rights and services in Finland. You may have just arrived or already stayed here for a while.

Together With Pride activities are for LGBTIQ+ people over 18 years old. In the meetings we speak English and most of the times have volunteers to assist Arabic speakers.

How to join?

All participants are met before joining group meetings in private meetings. This is to ensure safety of all participants and to give more detailed information. If you wish to participate, please contact your social worker to book a meeting at Helsinki Pride -yhteisö.

Note that if you need an interpreter, you must ask your social worker to book an appointment to a meeting with our worker

Next, international organizations offering information and support are presented.

ILGA

ILGA – the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – is the world federation of national and local organisations dedicated to achieving equal rights for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) people across the globe.

From the link below you will find over 1500 worldwide member organisations. In case you are looking for information about your rights as an LGBTIQA+ person or you are facing persecution, we suggest that you contact the local or the nearest organisation provided by the list.
ilga.org

ILGA – Sexual Orientation Laws in the World Maps

ILGA has been publishing maps on sexual orientation laws every year, producing them in various languages to reach out for more communities around the world. From this link you will find the most recent overview of sexual orientation laws in the world.
ILGA maps

TGEU (Transgender Europe)

TGEU aims to create change at the European level to improve the situation of trans people at the local level. TGEU represents trans people politically and publicly and advocates for their human rights.
tgeu.org

TGEU (Transgender Europe) – Trans Respect Versus Transphobia Worldwide

Trans Respect Versus Transphobia Worldwide is a project by TGEU. The project seeks to provide an overview of the human-rights situation of trans and gender-diverse persons in different parts of the world. Their website provides world maps that show the current status of each country’s trans-rights considering legal situation, health care situation, social situation, trans murder monitoring and UN resolutions and statements.
Trans Respect Versus Transphobia Worldwide

Katso myös:

Nuorten Pride

Järjestämme yli 13-vuotiaille suunnattua vertaistoimintaa, tukea ja tapahtumia ylpeydellä.
Nuorten Pride

Osallistu

Tietoa, kuinka voit osallistua Helsinki Pride -yhteisön toimintaan eri tavoin, aina tapahtumista kumppanuuteen.
Tutustu toimintaamme

Vapaaehtoistoiminta

Vapaa-ajan toimintamme on pääosin kaikille avointa. Järjestämme monipuolisesti erilaisia tapahtumia keskusteluilloista toiminnallisiin harrasteryhmiin ja kursseihin.
Vapaaehtoistoiminta