Together With Pride -toiminta sisältää moninaista tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille. Teemme niin kahdenkeskisiä tukikeskusteluja, neuvontaa ja ohjausta kuin myös ryhmätapaamisia, tapahtumia ja vaikuttamistyötä.

Toiminta tukee hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tarjoaa tietoa oikeuksista ja palveluista Suomessa. Ryhmätoiminta on suunnattu yli 18-vuotiaille, mutta yksilötason tukea on saatavilla myös nuoremmille tarvittaessa. Toiminta on luottamuksellista, työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus: tieto käynnistä ei kirjaudu viranomaisten rekistereihin. Together With Pride -toiminta on ensisijaisesti englanninkielistä, tulkkausta pyritään järjestämään tilanteesta riippuen eri kielille. Toimistollamme ei ole avoimia aukioloaikoja, joten aika tapaamiseen tulee varata etukäteen.

Yksilötapaamiset

Yksilötapaamisissa on mahdollisuus tukikeskusteluihin, palveluohjaukseen, seksuaalineuvontaan sekä taideterapeuttiseen työskentelyyn. Tapaamisissa tilannetta arvioidaan työntekijän kanssa, ja yhdessä tehdään suunnitelma jatkolle. Tukikeskusteluja tarjotaan jokaiselle 1–5 kertaa. Osa asiakkaista liittyy myös vertaistukitoimintaan, osan kanssa tuki keskittyy yksilölliselle tasolle. Työntekijät myös ohjaavat muiden palveluiden piiriin, jotta tukiverkko vahvistuisi.

Voimavaroja ryhmätoiminnasta

Together With Pride -ryhmätoimintaa on useana päivänä viikossa, minkä lisäksi järjestämme erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Kaikki osallistujat ovat työntekijöille tuttuja, ja tapaamisissa noudatetaan turvallisemman tilan sääntöjä, jotka käydään jokaisen kanssa läpi ennen toimintaan liittymistä. Turvallisuussyistä tietoja tapaamisista ei julkaista verkkosivuilla, vaan osallistujat saavat niistä tiedon suoraan.

Toiminnassa pidetään yllä voimavarakeskeistä otetta, jossa keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, vahvistaen kunkin ryhmäläisen toimintakykyä ja voimavaroja. Ryhmätoiminta mahdollistaa kohtaamisia vertaisten kanssa sekä tarjoaa tietoa ja tukea muun muassa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta sekä Suomen ihmisoikeustilanteesta, lainsäädännöstä ja tapahtumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioihin liittyen. Lisäksi ryhmien tapaamisissa tehdään taidetta, jonka kautta voi käsitellä omaa tarinaansa, kokataan, käydään vierailuilla erilaisissa mielenkiintoisissa kohteissa, pelataan pelejä ja katsotaan elokuvia. Ryhmäläisiä on muun muassa Lähi-idästä, Venäjältä ja Afrikan eri maista.

Kuinka mukaan?

Toimintaan liitytään mukaan aina yksilötapaamisten kautta. Turvallisuuden varmistamiseksi olemme hyvin tarkkoja siitä, ketkä liittyvät ryhmiin ja siitä, miten toiminnasta tiedotetaan. Kiinnostuneille sovitaan tapaaminen Together-työstä vastaavan Yasmin Yusufin kanssa ensisijaisesti vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän/ohjaajan kautta. Vastaanottokeskuksen tulee tarvittaessa tilata ja kustantaa tulkki tapaamiseen. Ensitapaamisissa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja tuen tarve, sekä käydään läpi vertaistoiminnan tavoitteita. Yksilötapaamisia on mahdollisuus järjestää enintään viisi kertaa kunkin asiakkaan kohdalla.

Kasvaneen yhteydenottomäärän johdosta pyydämme, että asiakastapaamiset varataan ensisijaisesti puhelinajalla tiistaisin klo 11-13 puh. +358 45 1337077 tai sähköpostilla yasmin@pride.fi

Ammattilaisille

Helsinki Pride -yhteisön työntekijät tarjoavat konsultaatiota ja koulutusta sosiaali- terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille, jotka työskentelevät seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan moninaisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten kanssa. Tukityömme koostuu niin kahdenkeskisestä tuesta kuin vertaistuellisesta ryhmätoiminnasta. Ryhmätoimintaan pääsee mukaan ainoastaan yksilötapaamisten kautta, joissa tutustutaan asiakkaaseen, tehdään hänelle palvelusuunnitelma ja arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa, millainen tuki olisi hänelle hyödyllisintä.

Kahdenkeskisiä tapaamisia on mahdollista saada 1–5 tapaamista ja niiden sisältöä voivat olla muun muassa perustiedot seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, syrjintäkokemukset, turvalliset ihmissuhteet, ihmisoikeudet, seksuaalinen kaltoinkohtelu, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuva vaino ja seksuaalineuvonta. Lähtökohtaisesti emme järjestä asiakkaille oikeusapua tai majoitusta vaan työmme keskittyy psykososiaaliseen tukeen ja tiedonantoon.

Huomaathan, että toivomme etenkin vastaanottokeskusten asiakkaina olevien henkilöiden kohdalla ammattilaisten varaavan ajat, tämä helpottaa käytännön järjestelyjä ja turvaa sen, että varatut ajat tulevat käytetyiksi. Yhdistyksellämme ei ole rahoitusta tulkkauksiin, joten tulkkaus (useimmin puhelintulkkaus) tulee varata vastaanottokeskuksen tai kunnan toimesta. Ylläpidämme meille tuttujen, todetusti LHBTIQ+ -turvallisten tulkkien listaa, jonka voimme pyynnöstä jakaa.

Ota yhteyttä

Voit joko tavoitella meitä puhelinaikana tai laittaa sähköpostia. Together -työstä vastaa Yasmin Yusuf, jonka puhelinaika on tiistaisin klo 11–13 (puh. +358 45 1337077) ja sähköposti yasmin@pride.fi. Lisää tietoa ja tukea ammattilaisille löydät alta, jossa koottu materiaaleja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoihin liittyen.

Muita palveluita

Mieli Ry:n kriisipuhelin

Vaikeassa, äkillisessä tilanteessa ja jos kaipaat keskustelutukea henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, voit soittaa Mieli Ry:n kriisipuhelimeen, numeroon, joka on auki vuoden jokainen päivä ja yö.

Aukioloaika 24 tuntia vuorokaudessa.

Ukrainankielinen kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0114 maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-16, tiistaisin ja perjantaisin klo 9-13. Venäjänkielinen kriisipuhein päivystää numerossa 09 2525 0115 maanantaisin, keskiviikkosin ja torstaisin klo 12-16 ja tiistaisin ja perjantaisin klo 9-13. Kriisipuhelin englanniksi (Crisis Help line) päivystää numerossa 09 2525 0115 perjantaisin klo 9-13.
Tästä Mieli Ry:n kriisipuhelimeen

Muita palveluita

Helsingin Sosiaali- ja kriisipäivystys
Helsingin Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa ympäri vuorokauden äkillisissä kriiseissä: puh. 0206 96006

SERI-tukikeskus
Seksuaaliväkivaltatilanteissa ympäri vuorokauden auttaa SERI-tukikeskus: 040 701 8446 (huom. palvelut 16 vuotta täyttäneille)

Nollalinja
Lähisuhdeväkivaltatilanteissa ympäri vuorokauden auttaa Nollalinja: 080 005 005

Sos-kriisikeskus
Sos-kriisikeskuksesta voi varata tapaamisaikoja niin turvapaikanhakijoille kuin paperittomillekin: ma–to klo 9–12 ja 13–15, pe klo 9–12. Ajanvaraus numerosta: 09 4135 0510

Sopu & Baher-projekti

Sopu ja sen alla toimiva Baher-projekti ovat osa Loisto setlementti ry:n toimintaa ja niiden työn tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä.

Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, perheet ja yhteisöt, joissa esiintyy kunniaan liittyviä haasteita sekä monikulttuuristen nuorten ja perheiden parissa työskentelevät. Sopu-toiminta tarjoaa luottamuksellista yksilöllistä ja perhekohtaista tukea kunniakonfliktitilanteissa. Työntekijät puhuvat useita eri kieliä, tiedot kielistä ja yhteystiedoista löydät nettisivujen Työntekijät-kohdasta.

Joka tiistaisin myös Sopu-chat vaihtelevasti kielillä suomi, englanti, arabia, farsi, turkki ja ranska. Chattiin pääset Sopun verkkosivujen kautta.
Lue lisää Sopusta ja Baher-projektista

Kotimajoitusverkosto

Kotimajoitusverkosto pyrkii tukemaan turvapaikanhakijoita järjestämällä vapaaehtoistoimintaa, jonka kautta turvapaikanhakijat voivat saada kotimajoitusta. He tekevät tiivistä yhteistyötä kotimajoituksen järjestämisessä Maahanmuuttoviraston, kunnallisten viranomaisten, vastaanottokeskusten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotimajoituksen jonoa ja muuta yhteistyötä Helsinki Pride -yhteisön osalta tekee ensisijaisesti vapaaehtoiskoordinaattori Yasmin Yusuf, johon voi ottaa yhteyttä puhelimitse (044 989 0254) tai sähköpostitse (yasmin@kotimajoitusverkosto.fi). Huomaathan, että kotimajoituspaikkoja ei tällä hetkellä ole saatavilla pääkaupunkiseudun alueelle.
Lue lisää kotimajoitusverkostosta

Tukea ja tietoa paperittomille

Helsinki Pride -yhteisö tukee myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia palveluiden ulkopuolella olevia henkilöitä eli niin sanotusti paperittomia. Paperittomien asiakkaiden kanssa käytännön ongelmaksi nousee muun muassa se, että heille ei välttämättä saada tulkkipalveluita virallisia kanavia pitkin eikä yhdistyksellämme ole rahoitusta tulkkausten järjestämiseen. Tulkkipalvelu tulisi järjestää ensisijaisesti kunnan toimesta, minkä lisäksi joissain tilanteissa voimme hyödyntää myös vapaaehtoistulkkeja. Tukitapaamiset voivat sisältää neuvontaa ja ohjausta, tiedonantoa muun muassa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, seksuaaliterveydestä ja omista oikeuksista sekä palveluohjausta.
Lue lisää paperittomuudesta

Mieli Kriisikeskus

Mieli Kriisikeskus tarjoaa tukea haastavaan tilanteeseen. Lähetettä ei tarvita. Keskustelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Voit asioida halutessasi nimettömästi. Aika tulee varata etukäteen. Ajanvarausajat ovat: ma–to klo 9-12 ja 13–15, pe klo 9–12. Ajanvaraus numerosta: 09 4135 0510.
Lue lisää Mieli Kriisikeskuksesta

Global Clinic

Global Clinic on vapaaehtoisten lääkärien ylläpitämä terveyspiste jossa tarjotaan ilmaista terveydenhuoltoa. Global Clinicin Helsingin numero on: 044 977 4547

Hätätilanteessa tulee soittaa hätäkeskukseen 112 ja tilata ambulanssi, paperittomilla on oikeus välttämättömään terveydenhoitoon. Usein paperittomat saattavat kuitenkin pelätä esimerkiksi sairaalahoitoon joutumista, mutta etenkin henkeä uhkaavassa tilanteessa hätäkeskukseen tulee soittaa.

Katso myös:

Nuorten Pride

Järjestämme yli 13-vuotiaille suunnattua vertaistoimintaa, tukea ja tapahtumia ylpeydellä.
Tutustu Nuorten Priden vertaistoimintaan

Osallistu

Tietoa, kuinka voit osallistua Helsinki Pride -yhteisön toimintaan eri tavoin, aina tapahtumista kumppanuuteen.
Tutustu Helsinki Pride -yhteisön toimintaan

Vapaaehtoistoiminta

Vapaa-ajan toimintamme on pääosin kaikille avointa. Järjestämme monipuolisesti erilaisia tapahtumia keskusteluilloista toiminnallisiin harrasteryhmiin ja kursseihin.
Tutustu vapaaehtoistoimintaan