Usein kysytyt korona-kysymykset - Helsinki Pride -yhteisö ry

Usein kysytyt korona-kysymykset

Usein kysytyt kysymykset Helsinki Pride -viikon siirtymiseen liittyen

❤ English below ❤

1. Koska Pride -viikko järjestetään tänä vuonna?

Helsinki Pride -viikko siirretään kokonaisuudessaan viikolle 37, eli syyskuun toiselle viikolle 7.-13.9.

 

2. Mitä siirtäminen tarkoittaa käytännössä? Mikä siirtyy?

Kaikki Pride -viikon sisältö siirretään syyskuun toiselle viikolle. Tämä sisältää paneelikeskustelut, kaikki bileet, Nuorten Pride-ohjelman, kulkueen ja puistojuhlan, ja niin edelleen.

 

3. Saako omat Pride-bileet järjestää kesäkuussa?

Me olemme vastuussa virallisen Helsinki Pride -viikon ohjelmasta, emmekä näin ollen ota kantaa omien Pride-juhlien järjestämiseen. Kehotamme kuitenkin vahvasti ottamaan hallituksen ja viranomaisten ohjeet vakavasti ja noudattamaan niitä. Noudattamalla sääntöjä pidämme itsestämme ja toisistamme parhaiten huolta.

 

4. Tapahtuuko kesäkuun perinteisellä Pride -viikolla mitään?

Helsinki Pride on perinteisesti järjestetty kesäkuun viimeisellä, juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kesäkuun lopussa haluamme tehdä Pride-värit näkyväksi virtuaalisesti, ja kehitämme tällä hetkellä eri kampanjaideoita sitä varten. Lisäksi olemme mukana kansainvälisten Pride-organisaatioiden järjestämässä Global Pride -tapahtumassa lauantaina 27.6., jossa on 24 tunnin ajan striimattua Pride-ohjelmaa kaikkialta maailmasta. Tiedotamme lisää kesäkuun virtuaalisista osallistumisen tavoista myöhemmin.

 

5. Toteutuvatko kulkue ja puistojuhla syksyllä?

Tämänhetkisen viranomaistiedon mukaan epidemian pitäisi olla Suomessa ohi kesän loppuun mennessä. Kulkue ja puistojuhla on siksi suunniteltu järjestettäväksi lauantaina 12. syyskuuta.

 

6. Mitä jos vielä syyskuussakaan ei saa järjestää massatapahtumia epidemian vuoksi?

Tämänhetkisen tiedon mukaan epidemian pitäisi olla Suomessa ohi kesän loppuun mennessä. Me seuraamme viranomaisten ja hallituksen ohjeita tähän liittyen tarkasti, ja teemme varasuunnitelmia tarpeen mukaan. Jos massatapahtumia ei saa järjestää, voi pienempien tapahtumien järjestäminen silti olla mahdollista, joten voimme siinä tapauksessa toteuttaa pienempiä osia Pride-viikosta kasvotusten. Tutkimme myös virtuaalisia osallistumisen mahdollisuuksia, ja arvioimme tilannetta jatkuvasti.

 

7. Voidaanko syksyllä järjestää kulkue ja puistojuhla turvallisesti?

Haluamme varmistaa, että tapahtumamme on turvallinen ja saavutettava mahdollisimman moninaiselle joukolle ihmisiä. Tämän vuoksi seuraamme Suomen viranomaisten ja hallituksen ohjeita tarkasti, seuraamme tilannearvioiden kehittymistä, ja tottakai otamme poikkeustilanteen huomioon järjestelyjä suunnitellessamme. Tutkimme myös virtuaalisia osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestämme kulkueen ja puistojuhlan vain, kun se on terveysviranomaisten mukaan turvallista.

 

8. Koska Pride-viikko voidaan järjestää niin, ettei riskiä epidemian uudesta räjähtämisestä ole?

Noudatamme terveysviranomaisten ja Suomen hallituksen ohjeita, ja tarvittaessa konsultoimme eri terveysalan ammattilaisia asiasta. Luotamme heidän arvioonsa. Tämänhetkisen viranomaistiedon mukaan epidemian pitäisi olla Suomessa ohi kesän loppuun mennessä, siksi Helsinki Pride -viikon uusi ajankohta on syyskuun toisella viikolla.

 

9. Pystyttekö takaamaan ihmisten turvallisuuden ja terveyden syyskuussa?

Seuraamme tilannetta sekä viranomaisten ja terveysalan ammattilaisten ohjeita tarkasti, ja otamme koronatilanteen huomioon tapahtuman järjestelyissä. Helsinki Pride -viikko järjestetään joka vuosi niin, että se olisi mahdollisimman monelle osallistujalle mahdollisimman turvallinen tapahtuma.

 

10. Miten huomioitte järjestelyissä koronan syyskuussa?

Otamme koronaepidemian hyvin vakavasti ja haluamme järjestää turvallisen tapahtuman, joka on saavutettava mahdollisimman moninaiselle joukolle ihmisiä. Näin ollen otamme sen huomioon laaja-alaisesti järjestelyissämme – alkaen Pride -viikon siirtämisestä. Seuraamme tiedotusta aiheesta tarkasti ja rajaamme tarvittaessa tapahtumien osallistujalukumäärää, laajennamme tapahtumien verkko-osallistumisen mahdollisuuksia, ja niin edelleen.

 

11. Miksi Pride-viikko siirretään, miksei sitä vain peruta tältä vuodelta?

Pride-viikko tuo meidät yhteen juhlimaan yhdenvertaisuutta, ja vaatii sateenkaariyhteisölle tilaa olla nähty ja kuultu. Se on monelle erittäin tärkeä viikko. Yhdenvertaisuus ja yhteisön tuki ovat tärkeitä asioita normaalioloissa, mutta nyt poikkeustilassa niiden merkitys ja tarve korostuu entisestään. Siksi haluamme tehdä kaikkemme, että voimme tuoda tämän tilan yhteisöllemme tänäkin vuonna, kun se on turvallisesti mahdollista.

 

12. Miten jaksan syksyyn asti ilman Pride-viikkoa?

Nämä poikkeusajat voivat olla monelle meistä erityisen rankkaa aikaa. Vaikka Pride-viikkoa ei järjestetäkään vielä kesäkuussa, paljon muuta yhteisöllistä toimintaa onneksi on tarjolla sateenkaariyhteisön jäsenille verkossa (katso esimerkiksi täältä). Vielä joskus tämäkin poikkeustila loppuu ja pääsemme taas yhdessä kaduille juhlimaan – odotetaan sitä yhdessä, ja siihen asti tuetaan toisiamme muilla tavoin!

 

EN

1. When is Pride Week held this year?

Helsinki Pride week will be postponed in its entirety to week 37, the second week of September from 7 to 13 September.

 

2. What does postponing Pride mean in practice?

All Pride Week’s content will be moved to the second week of September. This includes panel discussions, parties, the Youth Pride programme, the Parade and the Pride park festival, and so on.

 

3. Can I have my own Pride party in June?

We are responsible for the programme of the official Helsinki Pride Week, and therefore we do not take a stand on anyone organizing their own Pride parties. However, we strongly urge everyone to take the instructions of the government and the authorities seriously and follow them. By following the rules, we take the best care of ourselves and each other.

 

4. Will anything happen during the traditional Pride Week in June?

Helsinki Pride is traditionally held in the last week of June, after Midsummer. At the end of June, we want to make Pride colors visible VIRTUALLY, and we’re currently developing different campaign ideas for that. In addition, we will be participating in the Global Pride event organized by international Pride organizations on Saturday, June 27, with a 24-hour streamed Pride program from around the world.

 

5. Will the Parade and Pride Park Festival take place in September?

According to the current official information, the epidemic should be over in Finland by the end of the summer. The Parade and the Pride Park Festival are therefore scheduled to take place on Saturday, September 12th.

 

6. What if mass events are not allowed in September due to the epidemic?

According to current information, the epidemic should be over in Finland by the end of the summer. We follow the instructions of the authorities and the government in this regard closely, and make backup plans as necessary. If mass events are not allowed, it may still be possible to organize smaller events, so in that case we can organize smaller parts of the Pride week face to face. We are also exploring virtual opportunities for participation, and are constantly evaluating the situation.

 

7. Can the Parade and the Pride Park Festival be organized safely in the autumn?

We want to ensure that our event is safe and accessible to the widest possible range of people. For this reason, we closely follow the instructions of the Finnish authorities and the government and take the exceptional situation into account when planning arrangements. We are also exploring virtual opportunities for participation. We only organize the Parade and the Pride Park Festival when it is safe according to the health authorities.

 

8. When can Pride Week be organized in a way there is no risk of a new outbreak of the epidemic?

We follow the instructions of the health authorities and the Finnish government, and if necessary, we consult various health professionals. We trust their assessment. According to current official information, the epidemic should be over in Finland by the end of the summer, so the new time for Helsinki Pride Week is in the second week of September.

 

9. Can you guarantee the safety and health of people in September?

We closely monitor the situation and the instructions of the authorities and health professionals, and we take the corona situation into account in the arrangements for the event. Helsinki Pride Week is organized every year in a way that it is as safe as possible for as many participants as possible.

 

10. How do you consider the corona in the arrangements in September?

We take the corona epidemic very seriously and want to organize a safe event that must be accessible for the widest possible range of people. Therefore, we will take it extensively into account in our arrangements – starting with the postponement of Pride Week. We closely follow the information on the topic and, if necessary, limit the number of participants in the events, expand the opportunities for online participation in the events, and so on.

 

11. Why is Pride Week postponed, why not just cancel it for this year?

Pride Week brings us together to celebrate equality, and requires space for the rainbow community to be seen and heard. It is a very important week for many of us. Equality and Community support are important issues under normal circumstances, but now, in an emergency, their importance and need are even bigger. That is why we want to do everything we can to bring this space to our community again this year, when it is safely possible.

 

12. How do I cope until the fall without Pride Week?

These times of exception can be particularly difficult for many of us. Although Pride Week is not yet in June, many other community activities are fortunately available to members of the rainbow community online (you can best find them from social media sites!). Once again, even this state of emergency ends at some point and after that we get to go to the streets together to celebrate again – wait for it, and until then support each other in other ways!