Together with Pride - Helsinki Pride -yhteisö ry

Together with Pride

Tukea turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille henkilöille.

Together With Pride -toiminta sisältää moninaista tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille. Teemme niin kahdenkeskisiä tukikeskusteluja, neuvontaa ja ohjausta kuin myös ryhmätapaamisia, tapahtumia ja vaikuttamistyötä.

 

Toiminta tukee hyvinvointia, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tarjoaa tietoa oikeuksista ja palveluista Suomessa. Ryhmätoiminta on suunnattu yli 18-vuotiaille, mutta yksilötason tukea on saatavilla myös nuoremmille tarvittaessa. Toiminta on luottamuksellista, työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus: tieto käynnistä ei kirjaudu viranomaisten rekistereihin.

 

Together With Pride -toiminta on ensisijaisesti englanninkielistä, tulkkausta pyritään järjestämään tilanteesta riippuen eri kielille.

 

Järjestöllämme ei ole aukioloaikoja, joten aika tapaamiseen tulee varata etukäteen.

 

Yksilötapaamiset

Yksilötapaamisissa on mahdollisuus tukikeskusteluihin, palveluohjaukseen, seksuaalineuvontaan sekä taideterapeuttiseen työskentelyyn. Tapaamisissa tilannetta arvioidaan työntekijän kanssa, ja yhdessä tehdään suunnitelma jatkolle. Tukikeskusteluja tarjotaan jokaiselle 1–5 kertaa. Osa asiakkaista liittyy myös vertaistukitoimintaan, osan kanssa tuki keskittyy yksilölliselle tasolle. Työntekijät myös ohjaavat muiden palveluiden piiriin, jotta tukiverkko vahvistuisi.  

 

Voimavaroja ryhmätoiminnasta

Together With Pride -ryhmätoimintaa on useana päivänä viikossa, minkä lisäksi järjestämme erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Kaikki osallistujat ovat työntekijöille tuttuja, ja tapaamisissa noudatetaan turvallisemman tilan sääntöjä, jotka käydään jokaisen kanssa läpi ennen toimintaan liittymistä.  Turvallisuussyistä tietoja tapaamisista ei julkaista verkkosivuilla, vaan osallistujat saavat niistä tiedon suoraan.

 

Toiminnassa pidetään yllä voimavarakeskeistä otetta, jossa keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, vahvistaen kunkin ryhmäläisen toimintakykyä ja voimavaroja. Ryhmätoiminta mahdollistaa kohtaamisia vertaisten kanssa sekä tarjoaa tietoa ja tukea muun muassa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta sekä Suomen ihmisoikeustilanteesta, lainsäädännöstä ja tapahtumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioihin liittyen. Lisäksi ryhmien tapaamisissa tehdään taidetta, jonka kautta voi käsitellä omaa tarinaansa, kokataan, käydään vierailuilla erilaisissa mielenkiintoisissa kohteissa, pelataan pelejä ja katsotaan elokuvia.

 

Ryhmäläisiä on muun muassa Lähi-idästä, Venäjältä ja Afrikan eri maista.

 

Kuinka mukaan?

Toimintaan liitytään mukaan aina yksilötapaamisten kautta. Turvallisuuden varmistamiseksi olemme hyvin tarkkoja siitä, ketkä liittyvät ryhmiin ja siitä, miten toiminnasta tiedotetaan.

 

Kiinnostuneille sovitaan tapaaminen Together- työstä vastaavan Yasmin Yusufin kanssa ensisijaisesti vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän/ohjaajan kautta. Vastaanottokeskuksen tulee tarvittaessa tilata ja kustantaa tulkki tapaamiseen.

 

Ensitapaamisissa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja tuen tarve, sekä käydään läpi vertaistoiminnan tavoitteita. Yksilötapaamisia on mahdollisuus järjestää enintään viisi kertaa kunkin asiakkaan kohdalla.

 

Kasvaneen yhteydenottomäärän johdosta pyydämme, että asiakastapaamiset varataan ensisijaisesti puhelinajalla tiistaisin klo 11-13

puh. +358 45 1337077 ) tai sähköpostilla yasmin@pride.fi