Pitkäjänteistä työtä

Organisaatioilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa vuoden jokaisena päivänä. Työpaikkakulttuurin muutos vaatii pitkäjänteisyyttä – ei siis riitä, että sateenkaari-ihmiset huomioidaan vain yhtenä viikkona vuodessa. Working with Pride -verkostomme edistää työelämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ympäri vuoden.

Tietoa ja koulutusta

Muutoksen keskiössä ovat tiedon lisääminen ja sen ylläpitäminen. Working with Pride -kumppaniverkostomme tuo ajankohtaisimman tiedon ja sanaston yrityksille. Järjestämme yhteisiä koulutuksia, työpajoja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Hyvien käytäntöjen jakamista

Moninaisuuden edistäminen lhbtiq+ -näkökulmasta vaatii myös työnantajalta konkreettisia toimia. Working with Pride -verkostossa jaamme parhaita käytäntöjä, ja tarjoamme organisaatioille konkreettisia inklusiivisia toimintamalleja.

10 askelta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työyhteisössä

1
1
Ole oikeudenmukainen

Varmista, että kaikki yrityksen käytännöt ja työsuhde-edut ovat oikeudenmukaisia ja inklusiivisia. Yrityksellä tulisi olla selkeät, lhbtiq+ -inklusiiviset menettelytavat syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseen ja käsittelyyn.

2
2
Tuo moninaisuus arvoihin

Kommunikoi lhbtiq+ -inklusiivisuuden tärkeys ja liitä se yrityksen arvoihin. Moninaisuuden arvostuksen tulee olla henkilöstölle selkeää, samoin kuin häirinnän ja syrjinnän nollatoleranssi.

3
3
Huomioi moninaisuus

Huomioi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus kaikissa materiaaleissa, lomakkeissa ja viestinnässä. Vältä esimerkiksi sukupuolittavaa kieltä.

4
4
Tarjoa verkostoitumista

Tarjoa verkostoitumisen mahdollisuuksia lhbtiq+ työntekijöille ja liittolaisille. Vertaistuki on tärkeä osa työyhteisön hyvinvointia ja sillä edistetään eri taustaisten työntekijöiden yhteistyötä.

5
5
Nimeä vastaava

Nimeä yritykselle yhdenvertaisuus ja tasa-arvovastaava. Muistuta kuitenkin henkilöstöä siitä, että jokaisella on vastuu inklusiivisen työilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä.

6
6
Arvioi ja mittaa

Arvioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yrityksessä. Anonyymit kyselyt tarjoavat tärkeää palautetta työpaikan ilmapiiristä ja käytännöistä.

7
7
Lisää tietoa

Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia osallistua LHBTIQ+ ja moninaisuus koulutukseen. Tiedon lisääminen on oleellinen osa yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työpaikkakulttuurin kehittämistä.

8
8
Tee yhteistyötä

Tee yhteistyötä LHBTIQ+ -järjestöjen kanssa. Tukemalla järjestötoimintaa edistät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa niin työpaikalla kuin yhteiskunnassakin

9
9
Ole johdonmukainen

Ole johdonmukainen ja huomio seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus jokapäiväisessä työssäsi. On tärkeää olla mukana sateenkaaritapahtumissa, mutta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen vaatii ympärivuotista sitoutumista.

10
10
Huomioi vähemmistöjen vähemmistöt

Huomioi moniperusteinen syrjintä – moni voi kuulua useampaan vähemmistöön ja kokea syrjintää useista eri syistä. Tietoisuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sisäisistä vähemmistöistä tulisi siis myös lisätä yrityksissä.

Katso myös:

Hae kumppaniksi

Kumppanimme ovat mukana työssämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, mahdollistamassa Helsinki Pride -tapahtumaa ja tukemassa ympärivuotista ihmisoikeustyötämme.
Hae kumppaniksi

Koulutukset

Helsinki Pride -yhteisön asiantuntijat tarjoavat monipuolista koulutusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.
Tilaa koulutus

Liity ja lahjoita

Tue Helsinki Pride -yhteisön työtä! Lahjoittamalla voit tukea sateenkaarinuoria, LHBTIQ+ -turvapaikanhakijoita tai Helsinki Pride -viikon järjestämistä! Jäsenenä pääset vaikuttavaksi osaksi yhteisöä, tuet työtämme ja saat alennuksia mm. tuotteistamme.
Liity ja lahjoita