Helsinki Pride -yhteisö etsii vahvistusta asiantuntijatiimiinsä!

 

Helsinki Pride -yhteisö ry on vuonna 1991 perustettu sosiaali- ja nuoriso- sekä kulttuurialan ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Toimintamme perustuu sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden asiantuntijuuteen, vahvaan yhteisö- ja verkostotyöhön sekä aktiiviseen vapaaehtoistoimijuuteen. 

Tuemme päivittäisessä työssämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia (lhbtiq+-) ihmisiä huomioiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevat, ja edistämme muiden toimijoiden kykyä vastata lhbtiq+-ihmisten tarpeisiin. Pyrimme vähentämään lhbtiq+-ihmisten kohtaamaa syrjintää ja yksinäisyyttä, sekä vahvistamaan yhteisön jäsenten osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tuotamme myös Suomen suurimman kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride -viikon osana yhteisö- ja vaikuttamistyötämme.

 

Etsimme nyt kehitys- ja hallintopäällikköä sekä asiantuntijoita vahvistamaan ympärivuotista yhteisö- ja ihmisoikeustyötämme!

Tarjoamme vastuullisen, monipuolisen ja innostavan työn kokoaan vaikuttavammassa kansalais- ja ihmisoikeusjärjestössä. Olemme eturintamassa kehittämässä sateenkaarierityistä sosiaali- ja nuorisotyötä, lisäämässä tietoa moninaisuudesta sekä vaikuttamassa niin yksilötason kohtaamisten kuin Suomen suurimman ihmisoikeustapahtuman kautta. Ja olemme kovin ylpeitä niin yhteisöstämme kuin työstämme!

Työnantajana olemme joustava sekä tarjoamme työntekijöille hyvät ja kehittyvät rakenteet toimia. Me arvostamme moninaisuutta ja niinpä toivomme, että hakijoiden joukossa olisi kaiken ikäisiä, sukupuolisia, kielisiä, kulttuuritaustaisia ja muita vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

 • Kehitys- ja hallintopäällikkö

Etsimme kehitys- ja hallintopäällikköä tukemaan kasvavan yhdistyksen kehitystä ja rakenteita! Kehitys- ja hallintopäällikkö toimii kasvavan järjestön hallinnon johtamisen ja kehittämisen tehtävissä. Päällikkö vastaa toiminnanjohtajan kanssa talouden suunnittelusta, kehittämisestä, valvonnasta ja raportoinnista. 

Kehitys- ja hallintopäällikkö:

 • johtaa monirahoituspohjaisen järjestön taloutta ja hallintoa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
 • kehittää ja johtaa taloushallinnon tehtäviä sekä jäsenpalveluita 
 • kehittää ja tukee omaa varainhankintaa 
 • kehittää ja vastaa henkilöstö- ja palkkahallinnosta ja toimii esihenkilönä noin 5-10 työntekijälle. Yhdistyksellä on erillinen kirjanpito ja sähköinen kirjanpitojärjestelmä
 • vastaa yhdistyksen talouteen ja hallintoon liittyvistä tehtävistä sekä talouden ylläpitoon ja seurantaan liittyvistä tehtävistä ja niiden kehittämistä
 • vastaa yhdistyksen asiakirja- ja sopimushallinnosta sekä hankintojen kilpailutuksista
 • johtaa tapahtumatuotannon työntekijöitä, toimii tapahtumatuotannon taloudesta vastaavana
 • vastaa tapahtuman viranomaisyhteistyöstä sekä kumppanuustyön koordinoinnista

Tehtävän tuloksellinen ja menestyksellinen hoitaminen edellyttää: 

 • kykyä kehittää yhdistyksen strategista työtä ja sen vaikuttavuutta
 • valmiuksia yhdistyksen monialaisen toiminnan ja rakenteiden kehittämiseen sekä turvaamiseen
 • vahvaa esihenkilö- ja yhdistystoiminnan kokemusta
 • hyviä työyhteisö- ja verkostoitumistaitoja
 • kykyä hahmottaa ja koordinoida useita kokonaisuuksia samanaikaisesti
 • ratkaisukeskeisyyttä ja joustavuutta
 • pitkäjänteistä ja ratkaisukeskeistä otetta 
 • oma-aloitteisuutta sekä erinomaisia yhteistyö- sekä organisointitaitoja
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tarjoamme monipuolisen tehtävän ainutlaatuisessa, kehittyvässä asiantuntijajärjestössä, ammattitaitoiset ja mahtavat kollegat sekä näköalapaikan dynaamisen ihmisoikeusjärjestön johtotehtävissä, josta muuttaa maailmaa. Työtehtävä edellyttää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputyötä mutta mahdollistaa myös sovitusti etätyöt. Toivomme saavamme CV sekä hakemuksen palkkatoiveineen 5.1.2020 klo 20.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen rekry@pride.fi. 

Mahdolliset haastattelut pyritään järjestämään 7-8.1.2020 Helsingissä. Tiedusteluihin puhelimitse vastaa Aaro Horsma, toiminnanjohtaja: ma 23.12. klo 14-15,  ma 30.12. klo 17-18 sekä pe 3.1. 2020 klo 16-17.


 •  Together-työn ja inkluusion asiantuntija

Etsimme Together with Pride -työn asiantuntijaa vastaamaan ainutlaatuisesta Together-työstä ja viemään toiminnan uudelle tasolle! Asiantuntija vastaa Together -työstä kehittäen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille, pakolaistaustaisille ja maahanmuuttajataustaisille suunnattuja tukipalveluita ja vertaistoimintaa sekä työtä koskevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä. 

Asiantuntija:

 • toimii Together-toiminnan vastaavana työntekijänä ohjaten ryhmiä ja tehden yksilötason asiakastyötä. 
 • kouluttaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta maahanmuuttotyön sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoita
 • kehittää koulutustoimintaa ja materiaalia Together-työn asiakkaille ja ammattilaisille
 • vastaa yhdistyksen monikulttuurisen työn verkostotyöstä ja kehittää lhbtiq-sensitiivistä osaamista maahanmuutto- ja monikulttuurisen työn toimijoiden parissa. 

Tehtävän tuloksellinen ja menestyksellinen suorittaminen edellyttää:

 • vahvoja taitoja itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn
 • osallistavan ja yhteisöllinen työotteen taitamista 
 • kykyä hahmottaa ja koordinoida useita kokonaisuuksia samanaikaisesti
 • kokemusta turvapaikanhakijoiden tukityöstä sekä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia koskevan palvelu- ja viranomaisjärjestelmästä 
 • ratkaisukeskeisyyttä ja joustavuutta
 • valmiudet kehittää työtä koskevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä 
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. sosionomi tai sosiaalityöntekijä. Katsomme eduksi, mikäli hakija on sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö
 • kyvyn työskennellä myös englanninkielellä

 

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen alkamisen ehtona on STM:n vahvistama STEAn avustusehdotus. Työtehtävä edellyttää ilta- ja viikonlopputyötä mutta mahdollistaa myös sovitusti etätyöt. Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen TES:sta ja palkka perustuu sosiaalialan järjestöjä koskevaan palkkausjärjestelmään, vaativuusluokka 6 (peruspalkka 2529,12 e/kk + mahdolliset henkilökohtaiset lisät).

Toivomme saavamme CV:n  ja hakemuksen palkkatoiveineen 5.1.2020 klo 20.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen rekry@pride.fi. Mahdolliset  haastattelut pyritään järjestämään 24-26.1.2020 Helsingissä. Tiedusteluihin puhelimitse vastaa Aaro Horsma, toiminnanjohtaja: ma 23.12. klo 14-15, ma 30.12. klo 17-18 sekä pe 3.1.2020 klo 16-17.

 

 

 • Tapahtumien ja yhteisöllisyyden asiantuntija

Etsimme tapahtumien ja yhteisöllisyyden asiantuntijaa tekemään yhdistyksen tapahtumista ja vapaaehtoistoiminnasta entistäkin vaikuttavampaa! Asiantuntija vastaa yhdistyksen tapahtumien, avoimen yhteisötoiminnan sekä vapaaehtoistyön kehittämisestä ja koordinoinnista

 Asiantuntija:

 • vastaa tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista sekä kehittää toiminnan rakenteita
 • rekrytoi ja kouluttaa vapaaehtoiset vapaaehtoistehtäviin ja toiminnan sisältöihin 
 • suunnittelee ja koordinoi tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan viestintää
 • johtaa tapahtumien vapaaehtoisten työryhmää
 • tukee ja ohjaa vapaaehtoisia sekä koordinoi heitä muiden työntekijöiden ohjaamaan ympärivuotiseen vapaaehtoistoimintaan
 • kehittää yhteisöllisyyttä tapahtumien sekä verkkopohjaisten alustojen avulla.

 

Tehtävän tuloksellinen ja menestyksellinen suorittaminen edellyttää:

 • vahvoja taitoja niin itsenäiseen kuin työryhmätoimintaan
 • osallistavan ja yhteisöllinen työotteen taitamista 
 • kykyä hahmottaa ja koordinoida erilaisia kokonaisuuksia samanaikaisesti. 
 • kokemusta tapahtumien tuottamisesta, vapaaehtoistoiminnasta ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista
 • valmiudet yhteisöllisten tapahtumien ja toiminnan kuin vapaaehtoistyön prosessien kehittämiseen
 • valmiudet kehittää työtä koskevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä 
 • ratkaisukeskeisyyttä ja joustavuutta
 • kyvyn työskennellä myös englanninkielellä
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. kulttuurituottaja, sosionomi tai yhteisöpedagogi

 

Työsuhde on vakituinen. Työsuhteen alkamisen ehtona on STM:n vahvistama STEAn avustusehdotus. Työtehtävä edellyttää ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen TES:sta ja palkka perustuu sosiaalialan järjestöjä koskevaan palkkausjärjestelmään, vaativuusluokka 6 (peruspalkka 2529,12 e/kk + mahdolliset henkilökohtaiset lisät).

Toivomme saavamme CV:n ja hakemuksen palkkatoiveineen 17.1.2020 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen rekry@pride.fi. Mahdolliset  haastattelut pyritään järjestämään 24-26.1.2020 Helsingissä. Tiedusteluihin puhelimitse vastaa Aaro Horsma, toiminnanjohtaja: ma 23.12. klo 14-15, ma 30.12. klo 17-18 sekä pe 3.1.2020 klo 16-17.

 

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

logo
Ei kategoriaa23.5.2024

”Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa” – virallinen Pride Anthem uudell...

logo
Helsinki Pride 202422.5.2024

Poliittiset toimijat laajasti edustettuina tämän vuoden Helsinki Pride -tapa...

logo
Blogi21.5.2024

Sense of Belonging -hanke vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä